Nadszedł czas, kiedy w sposób szczególny wspominamy osoby, których nie ma już wśród nas. Pamiętamy o tych, których nie znaliśmy osobiście, ale którzy odegrali ogromną rolę w naszym życiu. O osobach wielkich sercem, odważnych duchem. Przeszukując archiwalne dokumenty oraz kroniki szkoły wspominaliśmy patrona naszej szkoły. Wysłuchaliśmy pogadanki, obejrzeliśmy prezentację multimedialną, podczas której poznaliśmy życiorys oraz szczególne zasługi druha Artura Gadzińskiego.

Większy tekst
Kontrast