Wspieramy najlepszych! Masz szansę a comiesięczne stypendium!

Już od 13 do 24 września br. będzie można składać wnioski do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2021/2022. Stypendia przeznaczone są dla uczniów dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.  Program realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie ze średnią ocen z ubiegłego roku…

Czytaj dalej
Większy tekst
Kontrast