Regulamin zajęć prowadzonych Online za pośrednictwem Microsoft Teams W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach

1. Udział uczniów w zajęciach online jest organizowany zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami technicznymi oraz warunkami rodzinnymi. Wskazany jest jednak udział w zajęciach online ze względu na założone cele tych zajęć. 2. Celem zajęć online jest: • Wspieranie ucznia w trudnościach • Wspieranie i rozbudzanie motywacji ucznia • Wyjaśnianie bieżących problemów przedmiotowych i wychowawczo-…

Czytaj dalej
Większy tekst
Kontrast