Nad czym pracujemy w roku szkolnym 2022/2023?

Zbieramy od Was informacje co Was interesuje, co chcielibyście zmienić lub wprowadzić w naszej szkolnej społeczności

W szkole posiadamy „Skrzynkę Korczakowską”, która służy do zgłaszania zaistniałych bieżących problemów. Jest ona zarządzana przez Rzecznika Praw Ucznia – Panią Dorotę Woźniak.

Chociaż różne petycje trafiają do przedstawicieli samorządu, to nie mamy takiego środka przekazu, abyście w ciągu roku szkolnego mogli bezpośrednio do nas zgłaszać swoje potrzeby i propozycje.

Założymy tablicę ogłoszeń

Każdego roku w naszej szkole odbywa się debata uczniów i zaproszonych gości (w tym przedstawicieli Rady Rodziców) na tematy wychowawcze. Jest to spotkanie w gronie całej społeczności szkolnej.

Chcemy zapoczątkować „spotkania robocze” w wąskim gronie uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dużo mówi się w ostatnim czasie o ocenianiu kształtującym, w efekcie jednak zawsze dąży się do skupienia uwagi na konkretnej ocenie.

Chcemy popracować nad podejściem (uczniów, nauczycieli i rodziców) do oceniania, aby ocena nie była ważniejsza od tego co umiemy, potrafimy i jak rozumiemy świat.

Przy współpracy z Fundacją Civis Polonus rozpoczęliśmy projekt: „Globalne wyzwania zaczynają się w szkole”. Jesteśmy świadomi zagrożeń płynących z braku ochrony środowiska naturalnego.

Przygotowaliśmy szeroki plan działań proekologicznych dla całej społeczności szkolnej. Uwieńczeniem projektu ma być przedstawienie pt. „Opowieść ekologiczna”, oparta na opowieści Karola Dickensa, ale w nawiązaniu do przeprowadzonych przez uczniów badań „ekologicznych”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy

Większy tekst
Kontrast