Możliwość wynajmu pomieszczeń szkolnych

Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 dyrektora szkoły dotyczącym wynajmu pomieszczeń szkolnych. Osoby zainteresowane powinny złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Terminy i zasady wynajmu są uzgadniane między wynajmującym a dyrektorem szkoły z uwzględnieniem harmonogramu…

Czytaj dalej

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Z dniem 26.03.2018r. przyznano naszej szkole certyfikat „Chronimy dzieci”. Aby go zdobyć szkoła musi realizować określone standardy ochrony dzieci. Uczestnicząc w programie spełniliśmy wysokie wymagania, których celem jest zabezpieczenie dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników. W ramach wdrażania standardów programu został utworzony dokument „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, który zawiera procedury zgłaszania…

Czytaj dalej
Większy tekst
Kontrast