Ochrona dzieci w internecie – rozwiązania dla rodziców

Postanowiłem rozeznać się w aplikacjach które pomogą chronić dziecko w sieci. Zdaję sobie sprawę że wielu z Rodziców nie jest w stanie na bieżąco śledzić poczynań swoich pociech. Rozwiązania jakie znalazłem są zarówno darmowe jak i płatne. Większość z nich wspiera popularne systemy typu Windows, Android, iOS. W przypadku komputerów, absolutnym wymogiem jest posiadanie konta…

Czytaj dalej

Rekrutacja 2021/2022

Komunikat dyrektora PSP nr 2 w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.) informuję, że zgłoszenia dzieci do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 urodzonych w roku 2014 i zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach należy składać w terminie do 15.02.2021 r. w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną…

Czytaj dalej

Regulamin zajęć prowadzonych Online za pośrednictwem Microsoft Teams W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach

1. Udział uczniów w zajęciach online jest organizowany zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami technicznymi oraz warunkami rodzinnymi. Wskazany jest jednak udział w zajęciach online ze względu na założone cele tych zajęć. 2. Celem zajęć online jest: • Wspieranie ucznia w trudnościach • Wspieranie i rozbudzanie motywacji ucznia • Wyjaśnianie bieżących problemów przedmiotowych i wychowawczo-…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca płatności za obiady

Odpłatność za korzystanie z posiłków należy wpłacać w terminie do 5-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (za ilość faktycznie spożytych posiłków w szkole). Płatność przelewem na konto bankowe Pana Damiana Kani:BS GOGOLIN ODDZIAŁ ZDZIESZOWICE82 8883 1015 2003 3013 0055 0003W przypadku nieobecności ucznia korzystającego z obiadów, odpłatność podlega odliczeniu, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu…

Czytaj dalej
Większy tekst
Kontrast