24 listopada 2023r. na lekcji wychowawczej, w ramach Międzynarodowego i Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka odbyły się w naszej szkole uroczyste obchody. Prawie wszystkie dzieci przyszły do szkoły ubrane na niebiesko.
Dzień zaczął się od spotkania z uczniami klas 1-3. Dzieci już wcześniej, w klasach obejrzały bajkę pt. „Czerwony Kapturek” i teraz rozmawiały o zagrożeniach dla samotnej, małej dziewczynki w lesie. Na spotkaniu dodatkowo wysłuchały piosenkę z wątkami bajek: „Śpiąca Królewna”, „Kopciuszek” i „Brzydkie Kaczątko” mówiących o takich samych prawach wszystkich dzieci. Uczniowie rozmawiali o prawach dzieci i o tym co jest złe i dobre dla najmłodszych. Kolejnym etapem spotkania było ustalenie w grupach zasad i praw obowiązujących w naszej szkole -od najważniejszych do mniej ważnych. Na koniec wszystkie wyniki zostały zebrane na jednej planszy tak, że powstał „Kodeks zachowania na przerwach” i dzieci obiecały stosować się do ustalonych reguł.
W tym samym dniu, ale na następnej godzinie spotkali się uczniowie klas 4-8. Na wstępie zaśpiewali przygotowaną wcześniej piosenkę „Chiquitita” zespołu ABBA, nagraną specjalnie dla UNICEF na rzecz dzieci, których prawa są łamane. Młodzież ustaliła następnie w grupach, jakich bajkach, jakie prawa dziecka są łamane i jak tak naprawdę powinno być. Ostatnim najważniejszym elementem spotkania była debata poprowadzona przez Przewodniczącą Samorządu Szkolnego Hannę Adamczyk na temat sposobów rozwiązywania dziecięcych problemów na łamach miasta, gminy, szkoły i rodziny. Uczniowie próbowali rozwiązać przedstawione problemy, podawali pomysły, do kogo i w jaki sposób można się zwrócić z danymi dylematami.
W szkole została stworzona gazetka z prawami dziecka, podane zostały telefony zaufania i lista osób do których uczniowie mogą się zgłaszać ze swoimi problemami od rodziców zaczynając, przez poszczególnych nauczycieli, Rzecznika Praw Ucznia, Pedagoga Szkolnego i Opiekuna Samorządu Szkolnego oraz dyrektora , aż do Rzecznika Praw Dziecka.
Obchody Dnia Praw Dziecka Przygotowały i przeprowadziły: Rzecznik Praw Ucznia, Opiekun Samorządy Szkolnego i Pedagog Szkolny.

Większy tekst
Kontrast