Ważna informacja dotycząca obiadów od 14 lutego 2022!

Obiad dwudaniowy (zupa + drugie danie) w cenie 15 zł.

Drugie danie = 13 zł
Zupa dla klas sportowych = 4 zł

Zgłoszenia dziecka na obiad należy dokonać pod nr tel.: 77 484 43 76 (sekretariat szkolny)

Odpłatność za korzystanie z posiłków wnoszona jest w nieprzekraczalnym terminie do 5-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto bankowe Sklepu Spożywczego – Damian Kania:

BS Gogolin Oddział Zdzieszowice

82 8883 1015 2003 3013 0055 0003

Nieobecność ucznia korzystającego z wyżywienia należy zgłosić najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia telefonicznie pod nr tel.: 77 484 43 76.

Niepoinformowanie będzie skutkowało koniecznością zapłaty za dowieziony posiłek.

Większy tekst
Kontrast