Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Zdzieszowicach w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082) informuję, że zgłoszenia dzieci do klasy I w roku szkolnym 2022/2023 urodzonych w roku 2015 i zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach należy składać w terminie do 28.02.2022 r. w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną (skan zgłoszenia).

Jeżeli dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w innej placówce, należy o tym poinformować szkołę.
Druki zgłoszenia dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rodzice” Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8.00-15.00.

Obwód PSP nr 2:
Sołectwo: Rozwadza; Zdzieszowice – ulice: Brzozowa, Dunikowskiego, Góry
Świętej Anny od nr 22, Graniczna, Katowicka, Kopernika, Krótka, Kwiatowa,
Lipowa, Mickiewicza, Piaskowa, Pionierów, Plac 1 Maja, Polna, Prusa,
Roosevelta, Rozwadzka, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Stefana
Żeromskiego, Strzelecka, Wigury, Wolności, Żwirki, Żyrowska.

Większy tekst
Kontrast