Uczniowie klasy 8 i klas 7a i 7b i 4 nauczycieli wzięli udział w pierwszej edycji programu Złote Szkoły NBP, która rozpoczęła się 18 stycznia 2021 r. Nasza szkolna Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej (składająca się z uczniów klasy 8, 7a i 7b) wykonał zadania I edycji programu i wysyłała do NBP relacje z ich realizacji w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Temat przewodni I edycji programu to – GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH
Złote Szkoły NBP – Giganci finansów osobistych
Zadania do wykonania w I edycji
Nasza Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, wykonała trzy obowiązkowe zadania:

 1. Spotkanie z ekspertem
  Zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć z ekspertem/ekspertami, które w ciekawy sposób przybliżą uczniom wiedzę dotyczącą tematu przewodniego programu. U nas odbyły się 2 lekcje nt.:
  „Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników”, którą poprowadziła Pani Celina Kunert, Naczelnik wydziału sprzedaży produktów bankowych i marketingu BS w Krapkowicach (w klasie 8).
 2. Lekcja z ekonomią
  Zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni programu podczas dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. Może być przeprowadzona online w trakcie nauczania zdalnego. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. U nas odbyły się 2 lekcje z ekonomią:
  „Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi” (w klasie 7a i 7b),
  „Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich” (w klasie 8, 7a i 7b).
 3. Szkolna debata
  Zadanie polegało na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi przewodniemu programu. Debatę prowadziła w roli eksperta Pani prof. dr hab. Sabina Kauf z Uniwersytetu Opolskiego nt. „Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników” (w klasie 8 z udziałem uczennic z klasy 7a i 7b z Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej).

W linku poniżej znajduje się prezentacja Pani prof.dr hab. Sabiny Kauf z debaty w dniu 20.04.2021.

http://psp2zdzieszowice.pl/wp-content/uploads/2021/04/debata_konto-bankowe_20_04_21.pptx

Większy tekst
Kontrast