W ramach projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo organizowane będą darmowe wykłady on-line dla rodziców i nauczycieli oraz warsztaty on-line dla uczniów pt.:”Problemowe używanie gier cyfrowych”. Rekrutacja rozpoczyna się w poniedziałek 12 kwietnia, liczba osób mogących wziąć udział w szkoleniach dla uczniów i wykładach dla rodziców i nauczycieli jest ograniczona. Wszystkie informacje oraz linki do rejestracji znajdują się na stronie: www.dbamomojzasieg.com/granienaekranie. Termin szkoleń: 27 maja.
Szkolenie dla rodziców i nauczycieli odbędzie o godzinie 18:00 i będzie trwać 90 minut + pytania. https://dbamomojzasieg.pl/panel-rejestracyjny-granie-na-ekranie-wyklad-dla-rodzicow-i-nauczycieli/ – liczba miejsc ograniczona. Szkolenie dla młodzieży odbędzie o godzinie 09:00 i będzie trwać z przerwą do godziny 11:00. Chętni uczniowie powinni zgłosić się do p. Moniki Rosół (2 miejsca)

Większy tekst
Kontrast