Komunikat dyrektora PSP nr 2 w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.) informuję, że zgłoszenia dzieci do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 urodzonych w roku 2014 i zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach należy składać w terminie do 15.02.2021 r. w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną (skan zgłoszenia). Jeżeli dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w innej placówce, należy o tym poinformować szkołę. Druki zgłoszenia dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rodzice”.

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8.00-15.00.

Obwód PSP nr 2:

Sołectwo: Rozwadza. Ulice: Brzozowa, Dunikowskiego, Góry Świętej Anny od nr 22, Graniczna, Katowicka, Kopernika, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mickiewicza, Piaskowa, Pionierów, Plac 1 Maja, Polna, Prusa, Roosevelta, Rozwadzka, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Stefana Żeromskiego, Strzelecka, Wigury, Wolności, Żwirki, Żyrowska

Większy tekst
Kontrast