Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 dyrektora szkoły dotyczącym wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Osoby zainteresowane powinny złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Terminy i zasady wynajmu są uzgadniane między wynajmującym a dyrektorem szkoły z uwzględnieniem harmonogramu pracy szkoły.

Na czas funkcjonowania szkoły w warunkach epidemii udostępnianie pomieszczeń szkoły jest zawieszone.

Większy tekst
Kontrast