Odpłatność za korzystanie z posiłków należy wpłacać w terminie
do 5-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
(za ilość faktycznie spożytych posiłków w szkole).


Płatność przelewem na konto bankowe Pana Damiana Kani:
BS GOGOLIN ODDZIAŁ ZDZIESZOWICE
82 8883 1015 2003 3013 0055 0003
W przypadku nieobecności ucznia korzystającego z obiadów, odpłatność podlega odliczeniu, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do godz. 8:30 danego dnia pod numerem telefonu 77 4844376.
Sprawy związane z płatnością (po odliczeniu niezjedzonych i odwołanych posiłków) są obowiązkiem rodzica.
Zupa – 3,00 zł
Drugie danie – 9,00 zł
Cały obiad – 12,00 zł

Większy tekst
Kontrast