Z dniem 26.03.2018r. przyznano naszej szkole certyfikat „Chronimy dzieci”. Aby go zdobyć szkoła musi realizować określone standardy ochrony dzieci. Uczestnicząc w programie spełniliśmy wysokie wymagania, których celem jest zabezpieczenie dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników. W ramach wdrażania standardów programu został utworzony dokument „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, który zawiera procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka, zasady ochrony danych osobowych, dostępu do internetu oraz zasady bezpiecznych relacji personel szkoły – uczeń.

Większy tekst
Kontrast