Dziś do naszych zabaw z dziećmi wykorzystamy stare gazety. Może przy okazji będą chciały poczytać sobie gazetę, zainteresują się nią.

  1. Bajkowa gazeta” – uczestnicy tworzą małe podgrupy, liczące po dwie osoby. Każda podgrupa otrzymuje gazetę,  z której ma wyciąć słowa, zdania i obrazki oraz ułożyć z nich bajkę. Następnie podgrupy wymieniają się historyjkami, które czytają i oglądają.
  1. „List gończy” –  każdy uczestnik ma za zadanie scharakteryzować jedna osobę z rodziny w następujący sposób: na dużej kartce nakleja zdania albo całe tytuły ze starych gazet, ewentualnie również pasujące zdjęcia, które odnoszą się do zainteresowań, stylu ubierania się albo nastroju wybranej osoby. Gotowe „listy gończe” zostają powieszone na ścianie i dokładnie przez wszystkich obejrzane. Teraz każdy pisze na karteczce imię osoby z „listu gończego” i odwróconą przyczepia do plakatu. Potem odwraca się  karteczki i  czyta rozwiązanie. Następnie można opowiadać o plakatach – dlaczego ktoś kogoś wybrał, co oznaczają te słowa, zdania, obrazki itd.
  1. „Sztuka przemawiania” – na początku każdy otrzymuje jedna stronę gazety, nożyczki i kopertę. Z tytułów zamieszczonych w gazecie artykułów należy wyciąć pięć przeciwstawnych pojęć i włożyć je do koperty. Następnie wszystkie listy zostają włożone do pudełka i dokładnie wymieszane. Teraz każdy losuje jedną kopertę i ma za zadanie wygłosić krótkie przemówienia na temat zawartych w nich pojęć, które powinien sensownie połączyć. Dopiero po zakończeniu przemówienia zdradzone zostają pojęcia z wylosowanej  koperty.
  1. „”Reporterzy” – Prowadzący wycina z gazety kilka zdjęć i nakleja je na tekturę. Uczestnicy mają wymyślić do tych fotografii jakiś tekst. Gdy nowe teksty zostaną przedstawione całej grupie, prowadząca rozdaje pierwotne teksty, oznaczone numerami.

Życzymy udanej zabawy i  radosnego tworzenia!

Autor: S. Pawelec

Większy tekst
Kontrast